010 - 480 57 47 info@beauterygabrielle.nl

PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring van Beautery Gabriëlle wordt o.a. omschreven welke persoonsgegevens genoteerd en gebruikt worden en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS WORDEN ER GENOTEERD EN BEWAARD?

De volgende persoonsgegevens worden genoteerd en bewaard voor de volgende doeleinden:

Naam contactpersoon (verplicht) :

- om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

Telefoonnummer (verplicht) :

- om contact met u op te kunnen nemen om een afspraak te verzetten, te wijzigen of te annuleren.

E-mailadres (verplicht) :

- om contact met u op te kunnen nemen om een afspraak te verzetten, te wijzigen of te annuleren.

- om informatie over behandelingen of producten op uw verzoek te verstrekken.

- om op uw verzoek, een betalingsverzoek te kunnen sturen.

Geboortedatum (niet verplicht) :

- om de conditie van uw huid te beoordelen aan de hand van uw leeftijd.

Huidanalyse- en intake formulieren (niet verplicht) :

- Alleen aan de hand van volledig ingevulde huidanalyse- en intake formulieren kan een passende behandeling of kuur worden samengesteld.

Uw gegevens zullen in géén geval gebruikt worden voor commerciële marketingdoeleinden.

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT DE GEGEVENS?

Uitsluitend Gabriëlle Stok-Rackwitsz, eigenaresse van Beautery Gabriëlle, heeft toegang tot de gegevens van de klanten van Beautery Gabriëlle.

Indien een klant er zelf voor kiest per bank te betalen ziet de boekhouder van Beautery Gabriëlle de naam en het rekeningnummer. Deze heeft een verwerkingsovereenkomst getekend en daarom zullen dergelijke gegevens door hem gerespecteerd worden en niet verstrekt worden aan derden.

WORDEN UW GEGEVENS VERSTREKT AAN DERDEN?

Absoluut niet. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door Gabriëlle Stok-Rackwitsz, eigenaresse van Beautery Gabriëlle.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht mij te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, en daartegen bezwaar te maken. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, kunt u dit schriftelijk aangeven door een email te sturen naar: info@beauterygabrielle.nl.

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met mij op.


KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 22 mei 2018. Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat wordt u daar van op de hoogte gebracht. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens wordt u de mogelijkheid tot bezwaar maken gegeven.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden bewaard tot één jaar na het laatste contact met Beautery Gabriëlle.

HOE WORDEN UW GEGEVENS VEILIG BEWAARD?

De map met het klantenformulier en de huidanalyse – en intakeformulieren worden in een afgesloten kast bewaard die uitsluitend toegankelijk is voor de eigenaresse van Beautery Gabriëlle. Uw email adres wordt beveiligd door een beveiligingsprogramma wat met regelmaat geüpdate wordt.


Deze privacy verklaring is opgesteld door:

Gabriëlle Stok-Rackwitsz

Eigenaresse van:

Beautery Gabriëlle

Ruisvoornpad 41, 3192 AS te Hoogvliet

Bereikbaar via:

010-4805747 of info@beauterygabrielle.nl